DTP

SKŁAD KOMPUTEROWY

Przygotowanie do druku (Desktop Publishing) – profesjonalnie przygotowane publikacje!

Aby cieszyła oko, książka musi zawierać odpowiednie proporcje kolumny, odpowiednie światło fonta, właściwe marginesy i wiele innych elementów.

Napisz swoją książkę w swoim ulubionym edytorze tekstów a my przygotujemy ją do druku.

KSIĄŻKI

KATALOGI

FOLDERY

BROSZURY